رویدادها
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته
لبنیات دوماس
بازدید رئیس جمهور از کارخانه دوماس
بازدید دکتر محسن رضایی معاون رئیس جمهور از کارخانه دوماس